مشاغل

 

 

اصول کار ما مبتنی بر ارزشهای اساسی اخلاقی و انسانی به شرح زیر است:

ما اصول و ارزشهای شرکت خود را اتخاذ می کنیم

ما وظایف خود را به بهترین نحو انجام می دهیم تا بتوانیم  اهداف شرکت خود را تحقق بخشیم.

ما همیشه از حقوق و منافع شرکت خود محافظت می کنیم.

ما هیچ وقت نسبت به شرکت خود وفاداری و صداقت را از دست نمیدهیم

ما در حال بازسازی و تغییر هستیم ، یادگیری مادام العمر فلسفه اساسی ما است.

ما راه حل گرا هستیم و مشکلات را منبع درگیری نمی دانیم.

ما با همکاری و با روحیه تیمی برای بدست آوردن نتیجه درست کار می کنیم.

ما با استفاده از نقدها و نظرات شما نقاط ضعفمان را برطرف میکنیم

 

درخواست شغل

برای درخواست کار بروی لینک زیر کلیک کنید.

[email protected]